Studium systémové biologie na Fakultě informatiky MU

Fakulta informatiky, ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU, od akademického roku 2009/10 rozšiřuje studijní obor Bioinformatika o komplex dalších předmětů, které umožní studentům se zaměřit na profesní orientaci v oblasti aplikace informatiky v systémové biologii.

K pochopení chování buňky a jiných živých systémů je nezbytné zkoumat dynamiku součinnosti jejích vnitřních komponent. Systémová biologie je moderní přístup k porozumění a predikci vlastností a principů živé hmoty opřený o přesná bioinformatická data týkající se těchto komponent a jejich vztahů. Jedná se o mezioborovou problematiku, v níž hraje nepostradatelnou roli aplikace informatických metod a systémového myšlení, často se používá modelování a simulace.

Hlavním cílem systémové biologie je objevovat dosud neznámé vlastnosti živé hmoty. V prostředí tradiční experimentální laboratoře je prakticky možné ověřovat pouze již známé hypotézy. Důvodem jsou omezené možnosti měření, nákladné přístroje a média, doba přípravy a trvání experimentů. Proto jsou v systémové biologii používány počítačové modely živého organismu, na nichž je možné provádět experimenty bez těchto praktických omezení. Na bázi výpočetních nástrojů tak vzniká virtuální laboratoř, která je určitou paralelou laboratoře experimentální. Na základě výsledků zjištěných prostřednictvím simulací ve virtuální laboratoři lze potom vybírat vhodné živé experimenty, které prokáží reálnou platnost modelových hypotéz. V rámci nabízených studentských projektů a seminářů se studenti mohou prakticky zapojit do problematiky modelování živých organismů a rovněž do vývoje nástrojů uplatnitelných v rámci virtuální laboratoře.

Inovace studijního oboru Bioinformatika o předměty oboru Systémová biologie Inovace studijního oboru Bioinformatika o předměty oboru Systémová biologie byla finančně podpořena z projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0464 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 2.

© 2009, SYBILA Laboratory, Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a 60200 Brno, Czech Republic / +420 549 495 990 / Fax: +420 549 491 820
For questions regarding this website, contact the sybila team.
Powered by DokuWiki