IV121: Vybrané aplikace informatiky v biologii

Kurz je připraven Fakultou informatiky ve spolupráci s týmem CyanoNetwork sdružujícím významné biology z EU, USA a Izraele.

Cílem kurzu je poskytnout studentům biologie, biomedicíny ale i jiných přírodovědných oborů teoretické a praktické základy pro použití vybraných aplikací počítačové vědy a výpočetní techniky v biologii, zejména v oblasti genetiky, molekulární biologie, genomiky, proteomiky, bioinformatiky a systémové biologie.

Výuka je členěna do několika tematických bloků, ve kterých probíhá přednáška přibližující teoretická východiska v dané oblasti a cvičení seznamující studenty s postupy přímo využitelnými v biologii. Jednotlivá cvičení jsou založena na práci s 1-2 výpočetními nástroji.

Předmět je nyní otevřen k zápisu pro semestr jaro 2012. V informačním systému MU je dohledatelný pod kódem IV121 mezi předměty FI. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni k zápisu, po dohodě s přednášejícími je možné absolvovat pouze posluchačem zvolené tematické bloky.

Bližší informace od hlavních vyučujících Ing. Mateje Lexu, Ph.D. nebo RNDr. Davida Šafránka, Ph.D..

Osnova

© 2009, SYBILA Laboratory, Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a 60200 Brno, Czech Republic / +420 549 495 990 / Fax: +420 549 491 820
For questions regarding this website, contact the sybila team.
Powered by DokuWiki