PB172: Seminář ze systémové biologie

Sylabus

Seminář je zaměřen na studium a prezentaci vybraných odborných článků/kapitol z knih z oblasti výpočetní systémové biologie. Předpokladem je středoškolská znalost biologie a chemie, znalost základních principů paradigmatu systémové biologie a zájem o hlubší pochopení problematiky. Předchozí absolvování některých z předmětů PB050, PA052 nebo PA054 je vítáno.

Rozvrh

každý pátek 10:00 v laboratoři A418

Požadavky na absolvování předmětu

podmínkou získání kolokvia je prezentace vlastní práce případně vybraného článku

Rozvrh prezentací

  • TBA

Historie

© 2009, SYBILA Laboratory, Faculty of Informatics, Masaryk University
Botanicka 68a 60200 Brno, Czech Republic / +420 549 495 990 / Fax: +420 549 491 820
For questions regarding this website, contact the sybila team.
Powered by DokuWiki